6. februar er samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917.

Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Gratulerer med samenes nasjonaldag på Nordsamisk: Lihkku sámi álbmotbeivviin!

Hilsen fra sametingspresident Silje Karine Muotka til samenes nasjonaldag 2024:

Hilsen fra sametingspresident Silje Karine Muotka til samenes nasjonaldag 2024Hilsen fra sametingspresident Silje Karine Muotka til samenes nasjonaldag 2024