Barnehagerute

Barnehageruta for barnehageåret 2023/24 finner du her

Barnehageruta for barnehageåret 2024/25 finner du her

Søke, endre og si opp barnehageplass

Klikk HER for å søke, endre og si opp barnehageplass (gjelder for begge barnehagene).
Her skal også søknad om bytte av barnehage og /eller endret oppholdstid søkes. 

Det gjøres oppmerksom på at Longyearbyen fra 01.08.2022 har egen forskrift til Lov om barnehager. Forskrift for barnehagevirksomhet i Longyearbyen definerer hvilke deler av Lov om barnehager som gjelder i Longyearbyen, og vi gjør spesielt oppmerksom på at §31i Lov om barnehager, som omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp, ikke gjelder i Longyearbyen for barn med oppstart etter 01.09.2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Trine Berntsen, enhetsleder barnehage, tlf. 90840563.

Vedtekter

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager

Foreldrebetaling og kostpenger

Barnehagesatser pr. 01.01.2024

Foreldrebetaling i barnehagene

  Sats 01.01.2024 Sats fra 01.08.2024
100% barnehageplass, pris pr. måned Kr. 3000,- Kr. 2000,-
80% barnehageplass, pris pr. måned Kr. 2400,- Kr. 1600,-
60% barnehageplass, pris pr. måned Kr. 1800,- Kr. 1200,-
50% barnehageplass, pris pr. måned Kr. 1500,- Kr. 1000,-
Søskenmoderasjon for 2 barn 30% 30%
Søskenmoderasjon for 3 eller flere barn 100% 100%
Kostpris (justeres i henhold til oppholdstid) Kr. 546,- Kr. 546,-
Utleie av barnehagebygg Kr. 625,- Kr. 625,-

Iht. vedtektene til barnehage pkt. 10.3, kan foreldrene faktureres ekstrautgiften barnehagen har ved for sen henting. Satsen er progressiv ved gjentakelser.

Mobbeombud

Fylkestinget i Troms har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud.

Mobbeombudet skal passe på at alle barn/elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. 

Jon-Halvdan Lenning er mobbeombudet i Troms fylke. Les mer her

Plan for trygt og godt barnehagemiljø

Bakgrunnen for denne planen er kapittel 8 i Lov om barnehage, som omhandler psykososialt barnehagemiljø. Planen er førende for hvordan Longyearbyens barnehager aktivt skal arbeide for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø gjennom forebygging og tydelige retningslinjer. I denne planen beskrives hvordan de ansatte skal reagere og handle dersom et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Her finner du plan for trygt og godt barnehagemiljø i Longyearbyen