Bestille kart

Longyearbyen lokalstyre har digitale kart over Longyearbyen og Longyearbyen planområde.

Vi produserer ulike temakart, situasjonskart og kartutsnitt på grunnlag av høyde-, vann-, og vegdata, bygningsdata og eiendomsgrenser fra Matrikkelen samt plandata og ledningsdata. Vi har også tilgang til blant annet data for kulturminner, skred - og flomsone.

For å bestille kart kan du velge "Kartbestilling" i skjemaoversikten du  finner her.

Eiendomsinfo

Matrikkelføring av registerenheter utføres etter data fra oppmåling, fradeling, sammenslåing og seksjonering. Bygningsdelen føres i hht data fra byggesak, samt ajourhold etter nykartlegging. Adresser føres av kommunens adressemyndighet.

Grunnboka inneholder oppdatert informasjon fra matrikkelen. Utskrift kan skaffes ved grunnboksutskrift under relaterte dokumenter.

Finn eiendomsinformasjon

 

Adresse og gatenavn

Adresser og gatenavn i Longyearbyen er bygd opp etter nummeringsprinsippene i gruvegangene. Gatene har altså et nummer som navn. Adressen blir tallet for gaten pluss nummer for huset/boligen. Eks.: Vei 230 06, der "Vei 230" er gatenavnet og "06" er husnummeret. 

Dette systemet samsvarer ikke helt med de nasjonale standardende i Norge, og det må forventes at dette kan by på utfrodringer. Offisiell skrivemåte for adresser er med mellomrom mellom veinavn og husnummer, der veinavn er feks. "Vei 227" og husnummer er "1", som da blir "Vei 227 1". Det offisielle systemet bruker ikke 0 foran tall under 10. Dersom det er bokstav i adressen skrives denne rett etter husnummeret uten mellomrom, feks. "1A". 

Søkbart kart med offisielle adresser i Longyearbyen finner du her.

Dette kartet viser oversikt over alle gatenavn og adresser. (utdatert).