Søknad om SFO-plass

SFO-plass skole året 2024/2025

Etter innskriving av barnet som elev ved Longyearbyen skole, vil du motta en bekreftelse på mottatt innskriving fra skolen. Når du har fått denne bekreftelsen fra skolen kan du søke om SFO-plass. Det gjør du i foresattportalen

Påmelding/endring av oppholdstid/oppsigelse av SFO-plass.

Påmeldig/hovedopptak av barn skjer innen 1. juni hvert år. Supplerende opptak foretas løpende gjennom skoleåret.

Det er en målsetting at skolefritidsordningen skal kunne tilby plass til alle barn i den aktuelle målgruppen. Hvis det likevel er flere søkere enn skolefritidstilbudet har plass til, avgjøres inntaket etter følgende kriterier:
a) Barn med særskilte behov
b) Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som alene fører tilsyn med barnet
c) Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning
d) Yngre barn prioriteres framfor eldre barn

Oppsigelse av SFO-plassen, må skje skriftlig med 1 måneds varsel regnet fra siste dag i den måneden oppsigelsen leveres. Det skal betales for plassen i oppsigelsestiden. I perioden 1. april til 1. juli kan det søkes om endret oppholdstid, men plassen kan ikke sies opp.

Skjema for oppsigelse av plass, eller endring av oppholdstid  i skolefritidsordningen finner du i Foresattportalen

Oppholdstider og foreldrebetaling

Det tilbys følgende typer plasser:
100% plass - SFO tilbud alle dager, mandag til fredag.

80% plass - SFO tilbud på mandag, tirsdag og torsdag. Foresatte må velge om barnet skal ha fri på onsdager eller fredager.

60% plass - SFO tilbud på mandag, tirsdag og torsdag. Fri hver onsdag og fredag.

Priser 2024
100% plass kr. 2 457,- 
  80% plass kr. 2 085,- 
  60% plass kr. 1714 ,-

Måltid 100% plass (reduseres tilsvarende) koster kr. 371,- pr. mnd.

De gjeldende betalingssatser for SFO, moderasjonsordninger, og gebyrer for sen henting av barn på SFO fastsettes årlig av Lokalstyret i gebyrregulativet.

Longyearbyen lokalstyre sitt gebyrregulativet for 2024 finner du her

SFO-plassen skal betales hver måned på egen tilsendt faktura. Foreldrebetalingen faktureres fra det tidspunktet plassen er disponibel.

Det gis søskenmoderasjon (30%) på fast plass fra og med barn andre barn i SFO eller barnehage. 

Visma flyt skole - App for foresatte

SFO benytter Visma flyt skole som foreldreportal. 
Ved å laste ned appen "Min skole" vil du på en enkel måte kunne kommunisere med SFO. Appen finnes både for iOS og Android.

Se bruksanvisning for laste ned og bruke appen:
Visma Flyt Skole App SFO v3.pdf