Longyearbyen torg

Sommeren 2021 fikk vi et helt nytt torg med belysning, klatreøgle og et trelandskap som både fungerer som scene og oppholdsareal.  Torget skal være et sted for opphold, lek og aktivitet for alle brukergrupper. 

Longyearbyen lokalstyre ønsker også å legge til rette for de som ønsker å benytte torget ut over vanlig bruk, slik som torghandel. For at det skal være forutsigbart og likt for alle har vi laget driftsvilkår. Så lenge man holder seg innenfor disse kan man bruke torget uten å melde ifra til Longyearbyen lokalstyre. Driftsvilkårene finner du ved å klikke her.

Om man ønsker er det mulig å koble seg til strøm på torget. Dette koster 100,- pr. døgn og betales med Vipps ved utlevering av nøkkel til strømskap. Nøkkelen hentes i infotorget på Næringsbygget i dets åpningstider. Vippsnummer 743084.

Gml Longyearbyen nærbilde - Skiltstasjon

Informasjonsskilt og skiltplattformer

Longyearbyen lokalstyre, Visit Svalbard og Sysselmesteren på Svalbard har samarbeidet om å utarbeide en felles designhåndbok for informasjonsskilt i Longyearbyen. Prosjektet har utviklet til sammen syv skiltstasjoner basert på designhåndboka, som står på forskjellige steder i byen. Skiltstasjonene er av ulik størrelse og med ulikt innhold som formidler kunnskap om Svalbards unike miljøregelverk, Longyearbyens kulturhistorie samt attraksjoner og opplevelsesverdier mot tilreisende og fastboende. Det er også utarbeidet maler for veggskilt, veivisningsskilt og mer. 

 

Det er også utviklet en nettside som inneholder supplerende informasjon til de enkelte skiltstasjonene, signsofsvalbard.com, som man får tilgang til via QR-koder på skiltene:

d 5GCmtxaC 2QAAAABJRU 5ErkJggg==

Det er også anledning for Longyearbyens næringsliv og andre private aktører å benytte seg av designhåndboken for å utarbeide informasjonsskilt som kan ha almennhetens interesse. For å sikre at kvaliteten på formidlingskonseptet opprettholdes så må man få en godkjenning for prosjeketer som baserer seg på designhåndboken av Longyearbyen lokalstyre.Ta kontakt med enhet for plan og utvikling dersom du har spørsmål om designhåndboken eller for å sette i gang godkjennelsesprosess av ditt skiltprosjekt.

   Trykk her for pdf av Designhåndboken 

 wMDRTELPtLkBgAAAABJRU 5ErkJggg==

Sommerparkering skutere

I Longyearbyen er det flere steder man kan leie lagerplass for sommerparkering av skutere.

Hvis du skal parkere skuteren utendørs gjelder følgende regler:

Alt utstyr som står ute inkludert skutere og tilhørende utstyr (sluffer, sleder etc.) skal være plassert på en ryddig måte og merket med navn og telefonnummer. Husk å sikre utstyret mot vind! Skutere bør stå på paller eller enkle platter.​

Jerrykanner med eller uten drivstoff, lagres minst 10 meter fra vegg og annet brennbart materiale ​(jmfr brannfarligvareloven §16)

Ikke parker til hinder for utrykningskjøretøyer, renovasjon, brøyting brannberedskap og lagringsplasser for snø. ​

Ta vare på grøntarealene våre – unngå så langt som mulig å parkere direkte på vegetasjonen​

Det tillates kun parkering av registrerte motorkjøretøy. ​

Når utstyr, skutere og paller ikke skal brukes lenger, skal dette leveres til Miljøstasjonen.​

​Lagring eller hensetning i strid med dette vil kunne medføre at det fjernes uten varsel og for eiers regning.​

​Vi minner om at det er gratis som privatperson å levere skuterutstyr til miljøstasjonen. 

I 2024 får privatpersoner 2000 kr for å levere skuter og 3000 kr for bilvrak. Ordningen gjelder kun skutere/biler registrert på en privatperson i minst 1 år. Eventuelt som har vært registrert på en privatperson minst 1 år før avregistrering. Du kan altså levere inn kjøretøy du ikke selv har eid i ett år, så lenge en privatperson har eid kjøretøy det siste året. Får du skriftlig fullmakt fra eier kan du også levere andre sitt kjøretøy. 

Du kan få utbetalt vrakpant for opptil 15 skutere/biler i året. Skutere og biler kan leveres inn i åpningstiden til Miljøstasjonen.

Private alternativ for skuterlagring:

Svalbard scooterutleie: verksted@scooterutleie.net, tlf 79 02 50 05

Sverdrupbyen AS: yo-k@online.no

Her kan du laste ned kart i pdf over lovlige skuterparkering i Longyearbyen:

Nybyen og Haugen

Sentrum, Sjøskrenten og Gruvedalen