Her finner du lenker til ulike nettsider som brukes av elever og foresatte ved Longyearbyen skole. 


For elever ved ungdomstrinn og videregående avdeling: 

its learning  


Elevportal for elever på ungdomstrinnet. Her finner elevene blant annet fraværsoversikt og vurderinger. 


 

 


Foresattportal for foresatte i grunnskolen. Her kan det blant annet søkes om permisjon og SFO-plass. Det kan også sendes meldinger til skolen i foresattportalen. 

 

 

 


Visma InSchool er for elevene ved videregående avdeling. 

Visma InSchool Logg inn hovedlogo