Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery åpnet Kammermusikkfestivalen på torsdag og offisiell åpning av utstillingen " En verden i endring" på Svalbard museum på fredag. Avdelingsdirektør i Kultur- og likestillingsdepartementet, Gunhild Strand Molle og departementsråd Kristin Berge er også en del av følget.

I forbindelse med besøket i Longyearbyen ønsket kulturministeren et møte med Longyearbyen lokalstyre for å få en orientering om LLs organisering og arbeid, vektet inn mot kultur, idrett og frivillighet, og en omvisning på Nordover.

Jeg vil takke lokalstyret for et godt møte og en fin orientering om det gode arbeidet de gjør særlig knyttet til kultur og frivillighet her i Longyearbyen. Kultur er en viktig del av å utvikle demokratiet, og dette er et synspunkt jeg opplever at lokalstyret og jeg deler. Jeg ser frem til fortsatt god dialog med lokalstyret også fremover, sa Lubna Jaffery.

– Limet i samfunnet

Lokalstyreleder Terje Aunevik understreker viktigheten av idrett, kultur og frivillighet.

– I lokalpolitikken bruker vi mye tid og ressurser nå på det som omtales som kritisk infrastruktur, og som regel forbindes det med konstruksjoner og ting, eller harde verdier om du vil. Men for Longyearbysamfunnet er idrett, kultur og frivillighet spesielt viktig, sa lokalstyrelederen. 

–  Dette området utgjør på mange måter limet i samfunnet, det er folkehelse, psykisk helse og trivsel, og jeg tenker at vi også må behandle dette feltet som en del av den kritiske infrastrukturen. Derfor er vi veldig glad for å ha ministeren på besøk hos oss, avslutter Aunevik.

God dialog

I Stortingsmelding 23 (2020-2021), under avsnittet « Kunst i nord» står det følgende:

«NNKM må få tilrettelagt eit lokale i Longyearbyen, slik at museet til kva tid har ei utstilling der. Dette må utviklast i samarbeid med LL og evt andre aktørar på Svalbard.»

Kulturdepartementet overfører årlig gir midler til Nordnorsk kunstmuseum for at dette skal la seg gjennomføre. LL har en samarbeidsavtale med NNKM som innebærer at de leier lokaler i Nordover og kuratering av 3 - 4 utstillinger i året.

– Det er viktig for LL å ha god dialog med politikk og departementer på fastlandet, for å gi god og riktig informasjon om vårt arbeid og utfordringer på 78 grader nord, sa sektorsjef oppvekst og kultur, Anne Jahre.