Eldistribusjon

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Strøm

Beskrivelse

Longyearbyen lokalstyre skal sikre at Longyearbyens innbyggere har elektrisk energi tilgjengelig og av tilfredsstillende kvalitet, samt føre tilsyn med elektriske anlegg.

Målgruppe

Longyearbyens befolkning og næringsvirksomhet.

Kriterier/vilkår

Bolig- og bygningseiere skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold på det elektriske anlegget slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller kravene i forskriftene.

Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Registeret er tilgjengelig for alle på www.dsb.no 

Pris for tjenesten

Prisen for strømtjenestene fastsettes av Longyearbyen lokalstyret og fremkommer av det til enhver tid gjeldende gebyrregulativet.


Gebyrregulativ 2017

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Forvaltning, drifts og vedlikeholdsoppgavene utføres hovedsakelig av innleid elektroentrepenør, regulert gjennom en egen FVD-avtale. 

aaa

Praktisk informasjon

Skjema

Under finner dere måleravlesningsskjema til bruk ved  ved inn og utflytting.

Skjema for inn- og utflytting strøm

Merknader

Vi strekkes oss til det ytterste for at:

 

  • Du til enhver tid vil være forsynt med strøm av tilfredsstillende kvalitet.
  • Du ikke skal oppleve avbrudd i strømforsyningen over lengere tid.
  • Du vil bli varslet dersom planlagte tiltak vil føre til at du mister strømmen.
  • Du kan varsle oss så snart som mulig ved forstyrrelser / uregelmessigheter i strømforsyningen.

  Ring vakt tlf. (FDV partner) 909 23 008 (hele døgnet) om du må ha hjelp.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:
Infotorget
Telefon:
79 02 21 50
Epost:
infotorg@lokalstyre.no
Postadresse:
Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:
Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Oppdatert:
2017-01-16 10:37