Søndag kveld brøt det ut brann i Vei 232, og det ble slått full alarm. Senere samme kveld fikk brann- og redning kontroll på brannen.

I den forbindelse ønsker Longyearbyen lokalstyre å takke alle involverte. Både Longyearbyen brann- og redning, samarbeidpartnere, øvrige aktører og frivillige. For en innsats!

Vi ser også at hjertevarmen fortsatt blomstrer i vår lille by, og vi er gode til å ta vare på hverandre i kriser. Det gir samhold og stolthet som vi ikke skal ta for gitt. Så takk også til dere som strekker ut en hånd til dem som ble berørt.

English:

On Sunday evening, a fire broke out in Vei 232, and the full alarm was raised. Later that evening, fire and rescue crew got control of the fire.

In this connection, Longyearbyen local council would like to thank everyone involved. Both Longyearbyen fire and rescue, partners, other actors and volunteers. What an effort!

We also see that the warmth of the heart still flourishes in our small town, and we are good at looking after each other in crises. It gives unity and pride that we should not take for granted. So thanks also to those of you who extend a hand to those who were affected.