Mindre endring av arealplanen for Longyearbyen på Platåberget vart vedteke 20.06.24.

Planendringa gjeld etablering av testanlegg i samband med forprosjekt for eit fullskala solcelleanlegg på Platåberget. I samband med et forprosjekt for eit eventuelt fullskala solcelleanlegg på Platåberget, er det ønskeleg å etablere eit testanlegg på 16,8 daa. Gjennom forprosjektet kan ein dermed ved ein begrensa investering skaffe erfaringar i høve snødrift, påverking frå stadleg vindkast, fundamentering og teknoøkonomisk løysingsrom. 

Illustrasjon av området.png

Høyringstida var 30.04-21.05.2024.

Klagefrist:

Innan 12.07.24

Sendast til:

e-post: post@lokalstyre.no 
eller
Longyearbyen lokalstyre
Postboks 350
9171 Longyearbyen

Merk med sak 2024/345

Vedtak av mindre endring av arealplan for Longyearbyen - testanlegg på Platåberget.pdf
Plankart 23.04.24 Mindre endring av Arealplan for Longyearbyen 2016-2026.pdf
Planbeskrivelse 30.04.24 Mindre endring av Arealplan for Longyearbyen 2016-2026.pdf

Sysselmesteren 31.05.2024.pdf
Avinor 07.05.2024.pdf
Dirmin 22.05.2024.pdf
DSB 03.05.2024.pdf
NP 21.05.2024.pdf