Veigebyr

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Årsgebyr vei

Beskrivelse

Det kreves veigebyr for alle motorvogner med registreringsskilt som befinner seg innenfor Longyearbyen planområde. Motorvogn er i denne sammenheng person- og varebiler og busser. Utrykningskjøretøyer er unntatt veigebyr.

Pris for tjenesten

Veigebyr 2015:
Pr. lastebil (over 7,5 tonn) kr. 9.350,-

Pr. motorvogn kr. 4.910,-

Kjøretøy som ankommer før 1. april betaler fullt gebyr. Kjøretøy som ankommer i perioden 1. april – 30. september, betaler ½ gebyr. Kjøretøy som ankommer 1. oktober eller senere, fritas for gebyr dette året.

For motorvogner som sendes ned til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1. juli, refunderes ½ gebyr mot innlevering av dokumentasjon.

aaa

Regelverk

Praktisk informasjon

Saksbehandling

Veigebyret faktureres i mars. Faktura sendes til den som er registrert som eier pr. 1. januar. Er kjøretøyet solgt innen forfallsdato, må tidligere eier avtale betaling med ny eier. Veigebyr sendes også eiere av nye/ brukte kjøretøyer som ankommer Longyearbyen i løpet av året. Gebyret skal være betalt før bilen får Svalbardskilt.

En av årsakene til at tidligere eier får fakturaen, er at noen ikke omregistrerer bilen de har kjøpt. Hvis lovpliktig trafikkforsikring eller periodisk kjøretøykontroll ikke er i orden får ny eier ikke omregistrert bilen. Vi anbefaler selger av kjøretøy om å forsikre seg om at ny eier omregistrerer bilen eller at skiltene er innlevert til Statens vegvesen/ Sysselmannen. Da slipper du å få faktura for veigebyr på biler du har solgt før 1. januar.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:
Infotorget
Telefon:
79 02 21 50
Epost:
infotorg@lokalstyre.no
Postadresse:
Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Besøksadresse:
Næringsbygget 9170 LONGYEARBYEN

Andre opplysninger

Oppdatert:
2017-01-11 12:18