Renovasjon

Avfallsanlegget i Longyearbyen. Foto: Anne Lise Olsen


Åpningstider på avfallsanlegget:
 

Mandag Stengt
Tirsdag 1200 - 1600
Onsdag 1200 - 1600
Torsdag 1200 - 1800
Fredag 0800 - 1200

NB: Avfallsanlegget er stengt fra 8 til og med 10 januar 2018 grunnet vedlikehold. 
​Ved spesielle behov for å levere avfall utenom normale åpningstider kontakt avfallsanlegget på telefon: 79 02 23 18

Det er gratis for privatpersoner å levere ordinært avfall ved avfallsanlegget. Dette gjelder også elektronisk avfall og farlig avfall. Skuter- og bilvrak har en fast avgift også for privatpersoner. Se gebyrregulativet for nærmere informasjon.

Bestilling av containere:
Trykk her for all bestilling av containere.

Betingelser for leie av container:

  1. Denne avtalen gjelder for leie av avfallscontainere på Svalbard.
  2. Betaling skjer etterskuddsvis og faktureres hvert kvartal i henhold til gjeldende gebyrregulativ. Se her for gjeldende gebyrregulativ.
  3. Leietager er ansvarlig for hva som kastes i containeren. Leietager er forpliktet til å holde containeren avlåst eller innenfor avsperret område. Med mindre annet avtales med personell på avfallsanlegget skal avfall sorteres i henhold til regler for Longyearbyen planområde. Det skal ikke kastes avfall som er brann eller eksplosjonsfarlig. Farlig avfall skal ikke kastes i containere, men leveres separat til avfallsanlegget. Brudd på ovenstående kan føre til gebyr i henhold til gjeldende reglement.
  4. Leietager er erstatningsansvarlig for skader som påføres containeren i leieperioden. Dette gjelder ikke skader i forbindelse med henting og utsetting.
  5. Leietager forplikter å stille med et flatt og sikkert område for plassering av containeren. Leietager er ansvarlig for snørydding og strøing rundt containeren slik at det er mulig å tømme denne på en sikker måte. Leietager er forpliktet til å hindre parkering foran eller nær inntil containeren i forkant av tømming. Ved brudd på ovenstående kan leietager bli fakturert for mislykket henting.

Farlig avfall:

Avfallsmottaket i Longyearbyen tar imot det meste av farlig avfall. Ta alltid kontakt med personalet ved levering av farlig avfall. Farlig avfall må være forsvarlig pakket inn og merket med innhold ved levering.

Næringskunder skal alltid deklarere sitt farlige avfall og levere ferdig utfylt skjema sammen med leveransen. Dette gjøres på www.avfallsdeklarering.no. Avfallsanlegget kan bistå med dette. 

 Avfallsstatistikk: I 2016 ble 90% av avfallet sendt til fastlandet, mens 10% ble deponert. Alt som kan energi- eller materialgjenvinnes sendes til fastlandet. 

Avfallsanlegget: Driftes av Reno-Vest Bedrift AS på vegne av Longyearbyen lokalstyre


Kontakt:
Tekniske tjenester: 79 02 21 50
Avfallsanlegget:      79 02 23 18

E-post: postmottak@lokalstyre.no eller savfall@lokalstyre.no ved henvendelse direkte til avfallsanlegget.

 

 

Tips en venn Skriv ut