Plan- og utviklingsenheten

Enheten har overordnet ansvar for planarbeid i Longyearbyen lokalstyre. Primært jobber enheten med arealplanlegging (arealplan og delplaner), byggesaker og næringsutvikling. 

Enheten består av 5 ansatte: Linn Tautra Grønseth (arealplanlegger og enhetsleder), Hanne Karin Tollan (arealplanlegger/landskaparkitekt), Håkon Lohne (arealplanlegger), Astrid Meek (byggesakebehandler) og Kirstin Mobakken (næringsrådgiver).

Enheten ble opprettet 1.mai 2016. Longyearbyen lokalstyre ønsker med den nye enheten å legge til rette for ønsket samfunnsutviklingen gjennom økt kapasitet og samordet kompetanse. Dersom du har byggeplaner eller ideer til næringsutvikling, ta kontakt med enheten for å få veiledning til videre prosess. 

 

 

Tips en venn Skriv ut